DotaceForenzně.cz

O nás

Představení společnosti

Naše společnost zajišťuje nezávislé, profesionální a zodpovědné grantové poradenství. Nezaměřujeme se pouze na získání dotace, ale úspěšné dokončení celého vašeho projektu. Naší vizitkou jsou tedy nejen úspěšně podané projekty, ale především dlouhodobě prosperující klienti.

Jsme původem španělská společnost s více než 25 letou historií a působíme ve většině zemí Evropské unie. Dokážeme tak zprostředkovat poradenství nejen pro projekty národního charakteru, ale i projekty mezinárodní spolupráce. V České republice působíme od roku 2004. Díky zkušenostem ze zemí západní Evropy jsme v Česku vybudovali kolektiv profesionálů, který pokrývá hlavní témata grantové problematiky. Naší hlavní specializací jsou inovativní, edukativní a ICT projekty.

 

Partnerství

Naším cílem je spolupracovat s vámi na bázi pevného partnerství. Služby poskytujeme nejen externě, ale rovněž posíláme naše experty přímo do vašich firem, abychom poznali vaše prostředí a identifikovali veškeré možnosti rozvoje již v počátku. 

Znalosti

Ať už to jsou zákony, různé metodiky či dotační možnosti, kterých se každoročně v zemích Evropské unie objevuje více než 20 000, je nemyslitelné, aby bylo v interních silách běžné společnosti se ve všech těchto informacích orientovat a vhodně je využít. Disponujeme odborníky, kteří se v dané problematice výborně orientují. Známe požadavky odborných hodnotitelů i administrativní nároky. Naše zkušenosti a znalosti jsou tím nejcennějším, co vám můžeme nabídnout. 

Kreativita

Každá společnost má mnoho ambiciózních plánů a vizí do budoucna. My jsme tu proto, abychom vám plány pomohli realizovat. Ať už návrhem takového způsobu investice, který dokáže splnit přísné podmínky poskytnutí dotace, tak spoluprací při samotném průběhu. Jsme schopni převézt plány a cíle do „řeči úředníků“.  

Iniciativa

Nechte nápady a návrhy projektového záměru na nás. Je pro nás výzvou hledat ve vaší společnosti další příležitosti, které by bylo možné spolufinancovat z veřejných prostředků. Skrze naši rozsáhlou mezinárodní síť expertů vedeme každodenní dialog s relevantními orgány EU, národních vlád i poskytovatelů dotací. Umíme tak ověřit to, co ještě nebylo vyzkoušeno, najít cestu pro nové podněty a jako první vás informovat o nových možnostech.

Podporujeme

Nadaci Dobrý anděl podporujeme pravidelnou roční částkou.
Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. 

Duhová prádelna zaměstnává a pomáhá pracovat osobám se zdravotním znevýhodněním. Je to malá, profesionální prádelna, vybavená novými moderními pračkami a sušičkami s denní kapacitou 200 kg prádla. 

Podpořili jsme vznik knihy pro nevidomé děti. Hlavním cílem nadace je zapojování jakkoli handicapovaných lidí (fyzicky, psychicky, sociálně) do uměleckého prostředí. 

 

Hlavním cílem nadace je dlouhodobě a trvale podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jednak v oblasti zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, ale i v oblasti psychosociální péče.

Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Své registrované služby poskytuje lidem po celé České republice. 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

 

Partnerská síť

Náš tým se skládá

z 9 národností
ve 14 zemích
hovoříme 12 jazyky

Rychlé kontakty

© 2021 Econet