DotaceForenzně.cz

Procesy a garance

Spolupracujte s konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti dotací, jejichž služby a výstupy jsou kryty pojištěním profesní zodpovědnosti.

Výstupy spolupráce

Výstupem spolupráce je popis skutečného stavu věci v komplexní auditní zprávě. Součástí této zprávy je i detailní pojmenování rizik a problémů, včetně návrhu dalšího postupu.

Garance našich služeb

Plně si uvědomujeme rizika spojená s čerpáním dotačních titulů. Proto abychom vám mohli poskytnou garanci našich služeb, máme sjednáno pojištění profesní zodpovědnosti kryjící sankce a penále u Colonnade Insurance S.A.

Příklady jednotlivé spolupráce a její výstupy

1.

V případě změny jednatele vám řekneme, co vše skutečně přebíráte a za co budete mít zodpovědnost

Dodáme vám popis toho, co se reálně řešilo s úřady, k jakým odchylkám původního plánu došlo apod.

Zpracujeme detailní dokumentaci s popisy a potvrzením převzetí všeho skutečně podstatného. Zajistíme přístupy a plné moci k administraci v systémech pro správu dotací.

2.

Úprava a kompletace dokumentace včetně následné archivace

Zpracujeme dokumenty tak, aby splňovaly jak faktickou, tak obsahovou srozumitelnost. Vytvoříme kopii a uložíme ji na bezpečném místě. Nejen formálně nutné poklady, ale celý kontext dokazující pravdivost a skutečnou realitu.

 

3.

Analyzujeme dopady na dotační projekty v různých variantách změn v podniku jako je například:

 • změny vlastnické struktury;
 • změny v osobě příjemce/ partnera projektu;
 • fúze, rozdělení či odštěpení společnosti;
 • změny velikosti včetně detailní analýzy vlastnické struktury pro určení správné velikosti koncového příjemce;
 • změny místa realizace.

 

4.

Dokážeme přesně popsat trestněprávní zodpovědnosti pro všechny zúčastněné

 • současné i budoucí vlastníky a statutární orgány společnosti;
 • společníky;
 • management.

 

Osobní reference

 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel
 • Jsme velmi rádi, že se na konzultanty ECONET můžeme opravdu spolehnout. Včasná a věcná komunikace z jejich strany nám vždy přinesla naprosto bezproblémové výběrové řízení. Naše důvěra se nám velmi vyplatila. 

  Jiří VítJednatel
 • Z výběrových řízení jsme vždy měli trochu obavy. Ovšem po spolupráci se společností ECONET se pro nás stala jejich realizace zcela bezproblémovým procesem. Je zcela v naší režii, jakou formu spolupráce pro dané výběrové řízení upřednostníme. ECONET nám v tomto vyjde vždy vstříc.

  MDDr. David NovotnýMajitel

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2021 Econet