DotaceForenzně.cz

Naše služby

Audit současného stavu dotačních titulů a související dokumentace včetně analýzy budoucích rizik a právních dopadů v případech kdy:

 

Jste prodávající a chcete předat kompletní podklady pro nové vlastníky

Prodáváte firmu a chcete dát prodávajícímu jasnou informaci o tom, co kupuje?
Chcete garanci správnosti předaných podkladů a přitom riskovat minimálně nebo vůbec? Na naše výstupy dáváme záruku krytou profesním pojištěním, kryjícím i budoucí sankce a penále.

Máte nebo budete mít jako statutární zástupce společnosti odpovědnost za dotace

Znáte závazky a povinnosti vaší firmy i vás osobně? Máte ošetřenu součinnost minulého vedení a vlastníků včetně jejich odpovědnosti za případné problémy?

Jste kupující a chcete nezávislý externí posudek od specialistů

Kupujete firmu a chcete přesně znát dotační břemeno, jeho rizika a trvání? Chcete jasně vymezit rizika, která ponesou prodávající?

Na co si dát především pozor

1.

Změny ve vlastnické struktuře mají zásadní důsledky a dopady v případě, že firma čerpala nebo stále čerpá dotaci

Některé zamýšlené změny ve vlastnické struktuře mohou být neslučitelné s pravidly přidělené dotace a ta může být zpětně odebrána. V jiných případech může dojít ke snížení míry dotace.

2.

Období udržitelnosti je zpravidla 5 let od finančního vypořádání dotace

Období udržitelnosti se nepočítá od konce realizace. Víte do kdy přesně a na co se vztahuje udržitelnost dotace?

3.

Ohlašovací povinnost může být až 60 dní před zahájením změn

Po celou dobu udržitelnosti jste povinni hlásit změny poskytovateli dotace. Některé změny je nutné oznámit do 10 dnů od jejich proběhnutí, jiné musí být předem odsouhlaseny poskytovatelem dotace.

4.

Je nutné si uvědomit a pohlídat, že archivní povinnost přesahuje 15 let

V tomto období může být stále provedena kontrola již dávno ukončeného projektu

5.

Mohou existovat skryté potenciální sankce, které souvisí s dotačním procesem

Výklad některých pravidel se v čase mění. Mějte výstupy projektů vždy v pořádku dle aktuálního znění.

Osobní reference

 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel
 • Jsme velmi rádi, že se na konzultanty ECONET můžeme opravdu spolehnout. Včasná a věcná komunikace z jejich strany nám vždy přinesla naprosto bezproblémové výběrové řízení. Naše důvěra se nám velmi vyplatila. 

  Jiří VítJednatel
 • Z výběrových řízení jsme vždy měli trochu obavy. Ovšem po spolupráci se společností ECONET se pro nás stala jejich realizace zcela bezproblémovým procesem. Je zcela v naší režii, jakou formu spolupráce pro dané výběrové řízení upřednostníme. ECONET nám v tomto vyjde vždy vstříc.

  MDDr. David NovotnýMajitel

Chcete nezávazně poptat audit vašich projektů?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2021 Econet